fbpx

為您成就卓越

新款式、新突破、全新的產品打造您獨特的品味!

知名品牌


Giant捷安特獎牌

Liv捷安特獎牌

Liv捷安特獎牌

Giant捷安特獎牌

Liv捷安特獎牌

Giant捷安特獎牌

Liv捷安特獎牌

 BR+全能挑戰賽獎牌

運動賽事


清水馬拉松獎牌

飛虎馬拉松獎牌

苗栗馬拉松獎牌

高美溼地馬拉松獎牌

龍井馬拉松獎牌

澎湖跨海馬拉松獎牌

海洋路跑獎牌

輪躍台南獎牌

南橫超級馬拉松獎牌

廣達路跑獎牌

大亞旺萊馬拉松獎牌

海洋路牌獎牌

桃園少棒獎牌

基隆馬拉松獎牌

輪躍台南獎牌

南投運動嘉年華獎牌

彰化馬拉松獎牌

護牙馬拉松獎牌

埔里半程馬拉松獎牌

杉林溪馬拉松獎牌

輪躍台南獎牌

泰雅馬拉松獎牌

嘉湳馬拉松獎牌

大橋路跑獎牌

員林公益路跑獎牌

公家機關


宜蘭全國運動會獎牌

虎尾科技大學獎牌

國立中央大學獎牌

宜蘭全國運動會獎牌

康橋國際學校獎牌

宜蘭全國運動會獎牌

康橋國際學校獎牌

中南僑盃運會動獎牌

康橋國際學校獎牌

關於文洋
服務技術
獨家代理
合作案例
獎盃維修